Contactgegevens

De betrokken gegevens worden verwerkt door Real Estate Academy / React.Pro BV en wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Real Estate Academy / React.Pro BV instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot Real Estate Academy / React.Pro BV:

Real Estate Academy / React.Pro BV
Cederlaan 31 bus 1
2610 Wilrijk
Ondernemingsnummer: 0554.815.353
Tel: 03 291 98 45
E-mail: info@rea.be

Privacy charter

Voor Real Estate Academy / React.Pro BV maakt dit privacy charter deel uit van de kwaliteitsvolle ervaring die we nastreven bij elk professioneel contact. Een ethisch verantwoorde verwerking van de gegevens van onze professionele contacten voortvloeiend uit onze dagelijkse activiteiten is in het belang van alle partijen. Hierbij omschrijven we gegevensverwerking als een voortdurend proces van “verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.”

Het doel van dit privacy charter is tweeledig:

  1. het documenteren op welke ethisch verantwoorde manier Real Estate Academy / React.Pro BV omgaat met de persoonsgegevens van zijn professionele contacten in de brede zin van het woord.
  2. het proces van deze gegevensverwerking transparant te communiceren naar onze professionele contacten

In het kader van de General Data Protection Regulation, die in voege treedt vanaf 25 mei 2018, engageert Real Estate Academy / React.Pro BV zich daarom om onderstaande spelregels te hanteren bij elke verwerking van persoonsgegevens die voortvloeien uit de professionele activiteit van de onderneming.

We verzamelen en werken uitsluitend met niet-gevoelige gegevens zoals naam, voornaam, functie, werkgever, emailadres en gevolgde opleidingen bij Real Estate Academy / React.Pro BV. Aangezien gevoelige(re) gegevens geen zakelijk nut hebben, zullen we deze ook bewust niet opvragen of verzamelen.

Het gebruik van gegevens gebeurt enkel voor administratieve (o.a. boekhoudkundige), informatieve en communicatieve doeleinden, die deel uitmaken van de bedrijfsactiviteit. We gebruiken hiervoor voornamelijk online electronische databases zoals een CRM-pakket, een facturatiepakket en een mailingservice, en dit steeds bij professionele partners die eveneens de GDPR-wetgeving naleven en de gegevens op afdoende wijze beveiligen. De offline gegevensverzamelingen zijn uitsluitend:

  • een fysieke map van de aankoopfacturen en verkoopfacturen
  • een paar fysieke mappen met afgedrukte documenten (inschrijvingsformulieren, facturen, aanwezigheidsformulieren, evaluatieformulieren en opleidingsattesten) die gerelateerd zijn aan de KMO-subsidies die onze klanten aanwenden bij de financiering van de door ons geboden opleidingen. Deze dossiers dient Real Estate Academy / React.Pro BV als erkend opleidingsverstrekker bij de Vlaamse overheid (Vlaio) bij een eventuele controle van die overheid steeds te kunnen voorleggen op eenvoudig verzoek. Deze mappen bevinden zich op het adres dat in de footer van dit document vermeld staat.

De databases met persoonsgegevens die Real Estate Academy / React.Pro BV gebruikt, worden gebruikt voor zolang de onderneming professionele activiteiten heeft, maar vooral ten allen tijde zolang de contactpersoon in kwestie dat zelf wenst of er geen verzet tegen aantekent.

Voor al uw vragen, bemerkingen of klachten rond het beheer van uw persoonsgegevens kan u terecht bij onze Data Protection Officer Tim Geeurickx op 03/291.98.45 of via tim@rea.be. Indien u officiële briefwisseling verkiest, kan u terecht op het postadres dat vermeld staat in de contactgegevens bovenaan de pagina.